Traumesensitivt.no

Traumer og traumatisk stressVold og overgrep

Nettportal som bygger på moderne traumeforståelse, utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og nevrobiologi. Portalen inngår i våre undervisningsopplegg, og du får tilgang ved å delta på våre kurs og programmer.