Traume betyr skade. Psykologiske traumer er skader i sinnet som følge av å ha vært utsatt for skadelig stressende hendelser. Slike hendelser kan være situasjoner der man opplever trusler mot liv og helse for seg selv eller andre man er knyttet til. Man kan oppleve dramatiske ulykker eller naturkatastrofer. Enda mer skadelig er det når mennesker utøver vold og overgrep. Aller mest skadelig er langvarige påkjenninger som omsorgssvikt, gjentatte situasjoner med vold og overgrep i nære relasjoner og krig. Selv om man har vært utsatt for hendelser som gir skadelig stress, slik at man opplever traumereaksjoner som søvnvansker, økt overvåkenhet og uro eller gjenopplevelser av hendelsen, er det vanlig at kroppen reparerer seg selv så reaksjonene går over. Men jo mer skadelige eller langvarig hendelsen er, jo større risiko er det for å utvikle psykiske lidelser relatert til skadene som er påført. For eksempel kan man utvikle post-traumatisk stresslidelse (PTSD).

Kommuner, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten i Innlandet, Oslo og Viken som ønsker råd og veiledning i sitt arbeid for å sikre likeverdige helse- og sosiale tjenester til traumeutsatte, kan ta kontakt med RVTS Øst. Vi har også et omfattende egenutviklet kursmateriale som nettressurser, filmer og materiale for bruk i traumesensitivt arbeid. Vårt materiale kan brukes i direkte arbeid – av behandlere og andre hjelpere som møter traumatiserte barn og unge i sitt arbeid. Vi tilbyr også kurs og undervisning for ansatte.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

  • Spesialisthelsetjenesten i helseregion øst og sør
  • Barnevern og andre kommunale tjenester i fylkene Innlandet, Oslo og Viken som arbeider med å forebygge traumelidelser.
  • Tjenester som arbeider med flyktninger og migranter med traumebelastninger
  • Ideelle organisasjoner

Aktuelt & annet

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.