Ny håndbok: Ungdom utnyttet til kriminalitet

En ny håndbok tydeliggjør at utnyttelse og menneskehandel er viktig å ha med seg både som et overordnet perspektiv i forbindelse med ungdomskriminalitet, og i møte med enkeltungdommer. Boka er skrevet av spesialrådgiver Line Ruud Vollebæk ved RVTS Øst, som sammen med de andre RVTSene og SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune har innhentet erfaringsbasert kunnskap fra norske fagpersoner som jobber tett på ungdom involvert i kriminalitet.