Selvskading SoMe, nettressurs og kompendium

Selvskading og selvmord

Barn og unge som strever med selvskading eller selvmordsatferd har som de fleste andre jevnaldrende også en utstrakt bruk av sosiale medier. Dersom vi som fagpersoner og voksne skal kunne tilby god hjelp, er det viktig at vi også er nysgjerrig på hvordan den unge bruker digitale plattformer og kommuniserer med andre i sosiale medier.

Kanskje avdekker vi at den unge har destruktive vaner på nett som bidrar til å forsterke selvmordsatferden eller selvskadingen. Da er det viktig å bidra til en tryggere nettbruk og kommunikasjon i sosiale medier, og kanskje kan vi finne gode måter å hjelpe på via den unges egne strategier.

Denne nettressursen er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Helsedirektoratet og er rettet mot deg som kan trenge kunnskap og råd i møte med barn og unge som har selvmordsatferd eller selvskader. Tanken er at disse korte filmene skal gi deg økt kunnskap, være grunnlag for refleksjon i din ansattgruppe, eller være forberedelse til en samtale med barn og unge.