Psykososialberedskap.no

Kriser og katastroferSelvskading og selvmordTraumer og traumatisk stress

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for nettressursen er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet.