Toril Hjorthol (permisjon)

Kommunikasjonsrådgiver

Spesialområde: Kommunikasjon og digitalisering

Utdanning:

Jeg har mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo i 2013. Masteroppgaven min handlet om enslige mindreårige flyktninger i grunnskole for voksne, skrevet som del av FUS-prosjektet på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I tillegg har jeg et semester med spansk og latinamerikansk historie fra Cuba.

Erfaring:

De seneste årene har jeg jobbet med forskning og kommunikasjon på NKVTS. Jeg bidro til rapporten om Scandinavian Star-overlevende og -etterlattes erfaringer, og skrev om kommunalt ansattes samarbeid om barn og unge med bekymringsfull seksuell atferd. Kommunikasjonsfaglig har jeg redigert og markedsført NKVTS’ digitale veiledere, skrevet faglige sammendrag og drevet med kampanjer i sosiale medier.

Noe jeg særlig vil trekke frem:

For meg er det viktig å spre kunnskap på en tilgjengelig og lettfattelig måte. Dette for å gjøre tjenesteapparatet enda bedre, forebygge vold, overgrep og psykisk lidelse, fange opp sårbare mennesker og gi god hjelp. Jeg ivrer etter digitale verktøy som effektive kommunikasjonskanaler.