Rita Solvi

Kontorsjef

Spesialområde:
Mitt hovedarbeidsområde er økonomi og administrasjon. I tillegg er jeg administrasjonssekretær for senterleder.

Erfaring:
Før jeg begynte ved RVTS arbeidet jeg mange år innen offshorevirksomhet,  Statfjord A og Troll-prosjektet innen økonomi/dokumentasjoner. Har flere års erfaring hos Norsk Industri/NHO i Kompetanseavd/Opplæringsråd. Her var arbeidet rettet mot  videregående opplæring i yrkesfag. Deretter var jeg konsulent for avd for samfunnskontakt/ kommunikasjon og næringspolitisk avd. Jeg har også arbeidet flere år ved Hyundai Auto Norge i stilling som admin sekretær. I tillegg har jeg mange års erfaring innen ledelse i idretten, klubbleder og trener, og nyetablering av frivillige organisasjoner lokalt.

Noe jeg er særlig opptatt av:
Jeg har vært med siden oppstarten av RVTS Øst i 2007 og gjennom det fått med meg utviklingen av vår organisasjon. De siste årene har jeg vært aktivt med i prosessen med å utvikle oss som en prosjektorganisasjon.