Nils Petter Reinholdt

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg har mye erfaring fra arbeid med oppfølging av kriser og katastrofer, inkludert selvmordsforebygging. Dette omfatter blant annet utvikling og oppfølging av strategier nasjonalt, regionalt og lokalt. Jeg har vært involvert i flere større og mindre forsknings-, og utviklingsprosjekter i disse feltene.

Utdanning:
Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i pedagogikk, cand.mag. fra Universitetet i Oslo.

Erfaring:
I mange år har jeg arbeidet med kapasitetsbygging i krisefeltet: regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet omfatter blant annet kompetanseoppbygging i krisehåndtering og -ledelse, støtte til regionale samarbeidsprosesser, og støtte til planlegging og gjennomføring av øvelser. Jeg har også omfattende erfaring med bistand til ulike deler av tjenesteapparatet i forbindelse med oppfølging av hendelser/kriser.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har bred klinisk erfaring med selvmordsutsatte og etterlatte, i tillegg til oppfølging av mennesker som har vært involvert i kriser og katastrofer. Å synliggjøre brukerperspektivet i våre tiltak gjennom et aktivt samarbeid blant annet med LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) og Støttegruppa etter 22. juli, er viktig. Jeg har omfattende internasjonal erfaring, særlig fra prosjekter i Øst-Europa (Litauen, Latvia og Ukraina).