Line Ruud Vollebæk

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med en nettportal for helse- og sosialarbeidere, om identifisering og ivaretakelse av mulige ofre for menneskehandel.

Utdanning:
Jeg er utdannet barnevernspedagog, med master i sosialt arbeid.

Erfaring:
Jeg har lang erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og oppfølgingsarbeid med ungdom og voksne, i utsatte miljøer i Oslo sentrum. Der har jeg hatt et spesielt fokus på sårbare migranter – bl.a. enslige mindreårige asylsøkere, irregulære migranter og fattige tilreisende EU/EØS-borgere.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har skrevet en del om sosialt arbeid med sårbare migranter i ulike sammenhenger, bl.a. en rapport om menneskehandel med barn for Redd Barna, og en håndbok om sosialt arbeid med ulike grupper sårbare migranter, utgitt av Velferdsetaten i Oslo kommune. Dette er også temaer jeg underviser i. Jeg er opptatt av at helse- og sosialarbeidere må ha kunnskap og handlingskompetanse når det gjelder sårbare barn og voksne i migrasjon – også når oppholdet her er uavklart, midlertidig eller ulovlig.