Helene Skancke

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Vold i nære relasjoner, selvmordsforebygging, psykologisk behandling og implementering.

Utdanning:
Jeg er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi med utdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg har særlig kompetanse innen psykiske lidelser, vold i nære relasjoner og psykoterapeutisk behandling.

Erfaring:
Jeg har variert erfaring som behandler innenfor ulike deler av psykisk helsevern for voksne og eldre, Pedagogisk-psykologisk tjeneste i en kommune, Stiftelsen Alternativ til Vold og privatpraksis.  Jeg har bred erfaring fra veiledning for psykologer og andre yrkesgrupper, samt ledererfaring.