Helene Skancke

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Ved RVTS Øst jobber jeg primært med selvmordsforebygging.

Utdanning:
Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2006) og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har særlig kompetanse innen psykiske lidelser, traumebehandling for voksne, vold i nære relasjoner, psykoterapeutisk behandling og veiledning.

Jeg er sertifisert EMDR-terapeut og COS-P veileder (Circle of Security Parenting) samt har videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi. For tiden videreutdanner jeg meg i emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Erfaring:
Jeg har variert erfaring, fra  psykisk helsevern for voksne, alderspsykiatri, pedagogisk-psykologisk tjeneste for barn og unge samt fra privat praksis. De siste 7- 8 årene jobbet jeg i Stiftelsen Alternativ til Vold med psykologisk behandling av vold i nære relasjoner. Jeg har også bred erfaring fra veiledning for psykologer og andre yrkesgrupper, samt ledererfaring.