Ane H. Simonsen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med vold i nære relasjoner, spesielt underviser jeg om hvilke konsekvenser det gir for barn og unge som har levd og lever med vold og overgrep. Å øke voksne hjelperes trygghet i møte med vold og overgrep er en viktig målsetting når vi underviser.

Utdanning:
Jeg er utdannet psykolog, med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Erfaring:
Før jeg startet i RVTS Øst, har jeg jobbet med barn og unge med psykiske vansker og deres familier både i barnevern, psykisk helsevern, barnehus og Alternativ til Vold.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har lang klinisk erfaring med barn som har levd med vold og som senere selv bruker vold eller møter vold igjen i sine liv. Ny forståelse av hvordan stress påvirker hjernen og hvordan vi kan hjelpe barn med reguleringsstøtte gir nye muligheter i dette arbeidet, og denne kunnskapen er det viktig at mange får ta del i.