Workshop: Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Workshop: Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Velkommen til Workshop: Hvordan kan du bruke Ungdata i din kommune?

Har din kommune gjennomført Ungdata-undersøkelse? Ønsker du å iverksette tiltak for å følge opp tallene? Vil du møte andre som ønsker det samme?

KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og R-BUP Øst og Sør inviterer til workshop om hvordan kommunene kan jobbe med Ungdatatallene.

Workshopen er todelt.

Før lunsj vil NOVA presentere relevante funn fra Ungdata, og du vil få presentert ulike eksempler på hvordan kommuner jobber med å bruke ungdatatallene.

Etter lunsj er det to runder med workshop der vi sitter på cafebord og diskuterer hvordan kommuner kan følge opp resultatene fra Ungdata i sine tjenester. Aktuelle temaer som vil være psykisk helse, vold, grenseoverskridende seksuell atferd, rus, sosiale medier/gaming og mer.

I etterkant av workshopen vil ideene som ble diskutert i workshopen systematiseres og sendes ut til deltakerne.

 

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj.

 

Kontaktpersoner for workshopen er:

Ulla Bjørndahl, RVTS Øst: ulla.bjø[email protected]
Sara Anne Warhuus, KORUS Oslo: [email protected]
Marja Leonhardt, KORUS Øst: [email protected]
Stine Løvereide, R-BUP Øst og Sør: [email protected]

Målgruppe

Ansatte i kommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelser og som jobber med barn og unge, for eksempel i skole, kommuneadministrasjon, lavterskeltilbud for unge, skolehelsetjeneste, psykisk helse, utekontakter, politi, PPT, barnevern, NAV, Statsforvalter, Fylkeskommune, SaLTo/SLT-koordinatorer og andre relevante tjenester.

 

Workshopen skjer i samarbeid med KORUS Oslo, KORUS Øst og R-BUP Øst og Sør.

 

 

Program

31.oktober
10.00-10.15Velkommen v/ KORUS Oslo, KORUS Øst, RVTS Øst og R-BUP Sør Øst
10.15-11.00Aktuelle Ungdata resultater fra region Øst presenteres v/ Anders Bakken, NOVA
11.00-11.15Pause
11.15-12.00Praktiske erfaringer fra ulike tjenester: Ungdomsrådet i Viken, SaLTo-sekretariatet i Oslo og Stikkkontakten Gamingsenter i bydel Østensjø
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Workshop om ulike temaer i Ungdata
13.30-13.45Pause
13.45-14.30Workshop om ulike temaer i Ungdata
14.30-15.00Oppsummering og avslutning