Webinar: Selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Webinar: Selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier

Hvordan presenteres selvskade og selvmordstematikk på sosiale medier, og hva ligger til grunn for delingen? Hvordan kan skadelige konsekvenser forebygges? Hvilke tiltak har vi i dag for å begrense uheldige konsekvenser av slik deling? Hvordan forholder psykisk helsevern seg til slik deling på sosiale medier?

Dette er temaer som vil bli tatt opp i webinaret den 18. februar, som vi arrangerer i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Kursansvarlige er Tone Bovim (RVTS Øst) og Fredrik Walby (NSSF).

Målgruppe

Helsepersonell i kommunale og spesialisttjenester.

Det vil bli innlegg fra:

  • Marianne Neraal fra Facebook Norge
  • Psyktærlig
  • Anita J. Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF)
  • Gjertrud Kvalstad, seksjonssjef BUP Lian
  • Tormod Stangeland, psykologspesialist ved Akershus universitetssykehus

Webinaret arrangeres 18. februar 2021 fra 13:00 – 15:00 på den digitale plattformen Zoom.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,