Sinnemestring Brøset-modellen

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Sinnemestring Brøset-modellen

Sinnemestring Brøsetmodellen (SBM) er et utdanningsprogram for fagfolk som møter utøvere av vold i nære relasjoner.

Utdanningen er støttet av Helsedirektoratet og er gratis.

 

Vennligst ta kontakt med undertegnede om det er noe du lurer på.

Stig Jarwson ; [email protected] eller Anne Meisingset ; [email protected]

Mobil : 916 57 590 eller 938 58 060

 

SBM bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. ( Trinn 1. Bachelor helse / sosial fag ).
Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen.
I SBM henvises det også til annet kunnskaps- og metodegrunnlag hentet fra f.eks. moderne traumeforståelse, affektbevissthet, stressmestringsmetoder, mentalisering o.a.

 

Sted: RVTS Øst Nydalen Gullhaugveien 1- 3

Våren 2024: 20 – 22 mars, 24 – 26 april, 23 – 24 mai.
Høsten 2024: 5 – 6 september, 17 – 18 oktober og hjemmeeksamen 13 november.

Søknad om opptak via denne lenken: https://response.questback.com/stolavshospital/smb_o2024

Søknadsfrist 01. februar 2024.

 

Det vises til vedlegg Informasjon om opplæringsprogram for perioden 2023- 2025 og  www.sinnemestring.no for utfyllende informasjon om innhold og organisering av utdanningen.

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet, barneverntjenesten, helsestasjon, utekontakt eller andre kommunale tjenester.
Ansatte i familievernkontor, DPS, ruspoliklinikker, -institusjoner eller andre deler spesialisthelsetjenesten samt ansatte i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).

 

For opptak vektlegges det at tjenestestedet vil etablere et sinnemestringstilbud, og at det i utdanningsperioden er mulig å praktisere tilbudet i egen virksomhet, og at dette er forankret i ledelsen.