Menneskehandel. Utnyttelse av sårbare personer

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:gratis

Velkommen til Menneskehandel. Utnyttelse av sårbare personer

På denne dagen vil vi ha fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer
Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere er bakpersoner og ofre. Mange av oss treffer personer som på grunn av fattigdom, migrasjon, nedsatte kognitive evner, psykiske helseproblemer eller rusavhengighet er sårbare for utnyttelse til seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet.

Det vil bli servering av enkel lunsj.

 

Dagen vil bestå av undervisning, diskusjon og refleksjon rundt egenproduserte filmer basert på virkelige hendelser. Filmene vil vise et potensielt offer i møte med ulike hjelpere: politiet, hjelpere på sykehus, helsesykepleier på hjembesøk og i møte med NAV. Hvordan kan vi utvide perspektivet når det er så lett å se seg blind på en ting, eller hva gjør vi når vi får denne litt ubestemmelige vonde magefølelsen?
Undervisningen vil gi kunnskap om fenomenforståelse, hvem ofrene er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse, hva vi gjør med det og ofrenes rettigheter. Nettportalen: menneskertilsalgs.no vil bli brukt i undervisningen.

På hvilke måter kan personer i vanskelige livssituasjoner bli utnyttet, og hva bidrar til sårbarhet for utnyttelse?
Hvilke tegn bør du være oppmerksom på blant brukerne/pasientene, og hvordan kan du avdekke at noen er utnyttet? Hvordan kan du hjelpe?
Hva er menneskehandel? Hva gjør du hvis du mistenker at noen er utsatt?

Målgruppe

Fagpersoner som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, flyktningetjenesten, kommune- og spesialisthelsetjenesten, legevakter, barnevern, utekontakter, kriminalomsorgen og ulike lavterskeltiltak.

Økt kunnskap og handlingskompetanse hos hjelpere i ulike instanser, slik at flere ofre kan bli identifisert.
RVTS-ene skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

Program

18.09.2020
09:00-09:15Velkommen v/ Mary Vold og Line Vollebæl, spesialrådgivere RVTS Øst
09:15-10:00Kan det være menneskehandel? Fenomenforståelse.
10:15-11:15Hvem er ofrene, hvordan gjenkjenne utnyttelse, hordan hjelp?
11:30-12:00Hva kan NAV bidra med i arbeidet med mulige ofre for menneskehandel? Human Trafficking Support Oslo informerer v/ Veronica Hegertun, NAV Grünerløkka
12:00-12:45Lunsj
12:45-13:30Den vonde magefølelsen - hva gjør vi med den? Diskusjoner basert på filmer med utgangspunkt i reelle hendelser v/ RVTS Øst
13:45-14:30
14:30-15:00