Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer – Trondheim

Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer – Trondheim

Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse
Formål med kurset: Gi økt kjennskap til

  • veteraner og deres situasjon
  • utfordringer for veteraner og deres familier
  • forbigående psykiske reaksjoner og tilhørende mestringstiltak
  • psykiske lidelser; differensialdiagnostikk og evidensbaserte behandlingstiltak
  • grunnleggende prinsipper for eksponeringsterapi
  • konkret utforming av behandlingsplan

Kurset innbefatter refleksjonsøvelser, diagnostiseringsøvelser, praktisk trening i utforming av eksponeringbehandling og terapeutiske teknikker. Det vil også bli anledning til å teste VR-briller.

Kurset arrangeres av RVTS Øst i samarbeid med Forsvarets sanitet ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, IMPS.

Legeforeningen har godkjent kurset som meritterende for allmenmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin.
Kurset godkjennes som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Medarrangør: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt

 

Kurset avholdes på Royal Garden Hotel i Trondheim.

Målgruppe

Kurs for leger og psykologer om veteraners psykiske helse

Program

Dag 1
09:00 - 09:45Veteran, belastninger ved utenlandstjeneste og hjemkomst
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Mer alvorlige psykiske belastninger og psykisk sykdom
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:45Behandling
11:45 - 12:30Lunsj
12:30 - 13:15 Suicidalitet
13:15 -13:30 Pause
13:30 - 14:15Veteranfamilie
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:30 En veterans erfaringer og utfordringer - hjemme og ute
Dag 2
09:00 - 09:45 Forskning på norske veteraners psykiske helse
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 10:45 Anbefalte behandlingsmetoder for belastningsrelaterte psykiske lidelser
10:45 - 11:00Pause
11:00 - 11:45 Eksponeringsterapi i terapi og praksis - behandlingsprotokoll
11:45 - 12:30 Lunsj
12:30 -13:15 Bruk av virtual reality i eksponeringsterapi
13:15 -13:30 Pause
13:30 -14:15 Workshop: kasustrening i grupper
14:15 - 14:30 Oppsummering og avslutning