Kurs om Verktøykassen «De tre gode hjelperne»

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:600

Velkommen til Kurs om Verktøykassen «De tre gode hjelperne»

Er du interessert i å lære hvordan du lettere kan tilnærme deg vanskelige tema på en kreativ måte? 

RVTS Øst inviterer til et kurs om verktøykassen “De tre gode hjelperne”, som er til hjelp for deg som arbeider med å hjelpe traumatiserte barn og unge.

Verktøykassen kan brukes i direkte arbeid med traumatiserte barn og unge, og målet er å styrke barnets kapasitet til selvregulering, selvforståelse og gi håp om at endring er mulig. Det er også et viktig mål å gi hjelpere tilgang til flere måter å tilnærme seg vanskelige tema på, gjennom kreative og «ufarlige» måter.

NB! Dette er et praktisk kurs hvor det er nødvendig å ha verktøykassen tilgjengelig for å få utbytte av kurset.
Om du ikke har verktøykassen fra før er det mulig å inkludere verktøykassen i bestillingen når du melder deg på kurset. Verktøykassen koster kr 1400,- inkl. mva.

Hva får du?: 
Verktøykassen inneholder en kortstokk med konkrete reguleringsøvelser, tre figurer, stressballer/terninger med spørsmål til bruk i samtale, samt en plakat med bilde av «Min motor» som er en tilpasset variant av toleransevinduet for barn.

Du får tilgang til en egen læringsressurs: traumesensitivt.no som bygger på konseptet om de tre gode hjelperne. Her finner du en rekke utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid med traumatiserte barn, unge og deres omsorgsgivere.

Målgruppe

Fagfolk som driver behandling og oppfølging av traumeutsatte barn og unge.

Kunnskapsgrunnlag:
Materialet tar utgangspunkt i kunnskap om utviklingstraumer og er inspirert av modellen om «den tredelte hjernen». Denne modellen deler hjernen inn i: «sansehjernen», «følelseshjernen» og «tenkehjernen». Delene har ulike funksjoner og reagerer forskjellig på belastninger. For at hjernen skal fungere godt trengs det god flyt mellom delene. RVTS Øst har med utgangspunkt i denne modellen utviklet konseptet «De tre gode hjelperne». Disse er gjennomgangsfigurer på traumesensitivt.no.

Kurset er godkjent meritterende; Norsk Psykologforening som 6 timer fritt spesialkurs og 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Program

10.05
09:00–10:00Gjennomgang av læringsressursen og kunnskap om utviklingstraumer.
10:15–12:00Bli kjent med Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke. Gjennomgang av filmer.
12:00–12:45Lunsj
12:45–15:30Opplæring og trening på bruk av innholdet i verktøykassen.