Grunnkurs om æresrelatert vold

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Grunnkurs om æresrelatert vold

Kurset gir grunnleggende opplæring i temaer som er viktige for å kunne forstå, avdekke og håndtere saker som omhandler æresrelatert vold, inkludert negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Dette inkluderer:

  • Forståelse av æresrelatert vold som en form for vold i nære relasjoner
  • Sammenhengen mellom æresrelatert vold og utnyttelse/menneskehandel
  • Risikofaktorer
  • Konsekvenser av å utsettes for æresrelatert vold
  • Fra bekymring til hjelp for ungdom og voksne utsatt for æresrelatert vold

 

Dag 2 deles opp i to deler. Det blir fokus på barn og unge på formiddagen og voksne på ettermiddagen. Man behøver ikke delta på begge, men man er velkommen til å gjøre det.

Målgruppe

Kurset passer for alle som møter unge og voksne som kan stå i fare for å utsettes for æresrelatert vold. Det kan være ansatte i skolen, helsetjenester for barn og voksne, barnevern, NAV, psykisk helse og rus, utekontakter, fritidsklubber, frivillige organisasjoner m.m.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Program

Dag 1
09.00 – 09.45Velkommen, introduksjon
Vold i minoritetsfamilier – ikke alt er æresrelatert!
09.45 – 10.00Pause
10.00 – 10.45Krysskulturelt familieliv – med fokus på ære, patriarkalske og kollektivistiske strukturer, migrasjon og transnasjonale liv
10.45 – 11.00Pause
11.00 – 12.00Hva er æresrelatert vold?
– om ulike former for æresrelatert vold, forskjellen mellom æresrelatert vold og andre former for vold i nære relasjoner
12.00 – 12.45Lunsj
12.45 – 13.00Hvem utsettes for æresrelatert vold, og hvem er særskilt risikoutsatte?
– om jenter og kvinner, gutter og menn, LHBTIQ+, rus/psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne
13.00 – 13.15Pause
13.15 – 14.00Kan det være menneskehandel?
– om sammenhengen mellom vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og utnyttelse
14.00 – 14.15Pause
14.15 – 15.00Konsekvenser av å utsettes for æresrelatert vold?
Hva er god hjelp for voldsutsatte?
Dag 2
09.00 – 11.30Ungdom og unge voksne (grunnskole- og vgs.-alder) utsatt for æresrelatert vold
– om blant annet oppdragelseskulturer og innvirkning på negativ sosial kontroll, forebygging, avdekking, samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere (pauser og case-arbeid inkludert)
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 15.00 Voksne utsatt for æresrelatert vold
– om blant annet særskilt risikoutsatte voksne (rus/psykisk helse m.m.), mer om sammenhengen mellom æresrelatert vold og utnyttelse, forebyggende arbeid, avdekkende samtaler, avvergeplikt og samarbeidspartnere (pauser og case-arbeid inkludert)