Seminar om ekteskap og tvangsekteskap blant voksne i risikoutsatte livssituasjoner

Haakon VIIs gate 9
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Seminar om ekteskap og tvangsekteskap blant voksne i risikoutsatte livssituasjoner

Seminaret er et samarbeid mellom Østlandsnettverket mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og TryggEst i Bufdir. Dette seminaret blir gjennomført både fysisk og digitalt.

 

Noen voksne utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Tvangsekteskap er en form for æresrelatert vold, og i dette seminaret ønsker vi å belyse hvordan voksne som kan være særlig risikoutsatt, for eksempel på grunn av en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming eller fordi de har en ruslidelse eller en psykisk lidelse, kan utsettes for press i forhold til ekteskap. Vi vil også se nærmere på hvordan man kan samarbeide i disse sakene og hvordan man kan vurdere samtykkekompetanse.

Målgruppe

Alle som kan komme i kontakt med voksne i risikoutsatte livssituasjoner, for eksempel ansatte i: NAV, boliger, rus og psykiatritjenester, politi, flyktningtjenester, helsestasjon, habilitering, legekontorer, sykehus etc

 

  • Hvordan kan voksne i risikoutsatte livssituasjoner oppleve å bli utsattes for tvang i forbindelse med ekteskapsinngåelse?
  • Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold forteller om sine erfaringer og hvordan man kan jobbe godt i disse sakene
  • Røde Kors – telefonen forteller om sine erfaringer og hvordan man kan jobbe godt i disse sakene
  • Vurdering av samtykkekompetanse knyttet til ekteskap

Program

8. desember
09:00 - 12:00Program kommer

Nationaltheatret Konferansesenter

Haakon VIIs gate 9
0161, Oslo