Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

Zoom
Påmeldingsavgift:300

Velkommen til Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

Kurset vektlegger ulike måter å møte og bistå personer som selvskader og har selvmordsproblematikk. Forståelse av fenomenene, hva som er viktig i den utforskende samtalen, hvordan jobbe med endring og hvordan samarbeide godt med voksne pårørende og barn som pårørende, står sentralt. Vi vil også fokusere på hvordan du kan ivareta deg selv i dette krevende arbeidet.

Undervisningen bygger på det digitale veiledende materiellet for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading og nettsiden snakkomselvmord.no som er endret i tråd med nye faglige retningslinjer for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester som møter unge voksne og voksne personer med selvskadings- og selvmordsproblematikk. Helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten, legevakt og frivillige er også velkomne.

Kursholdere:

  • Ingeborg Lunde er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring fra BUP, barnevern og selvmordsforebygging ved RVTS Øst. Hun har jobbet spesielt mye med ungdom med selvskadings- og sucidalitetsproblematikk med metoden DBT (dialektisk atferdsterapi). Hun jobber i dag ved Front Ungdom, et akutteam for ungdom ved Oslo universitetssykehus.
  • Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber som spesialrådgiver ved RVTS Øst med særlig ansvar for selvmordsforebygging og barn som pårørende. Hun har flere års klinisk erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra poliklinikker, gruppeenhet, akutteam og fra akuttpsykiatrisk avdeling.
  • Hannah Lydvo er psykologspesialist og har sin fordypning i klinisk arbeid med rus og avhengighet. De ti siste årene har hun jobbet med rusmisbrukere og deres pårørende på døgnpost og poliklinikk. Tidligere har hun jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk, og har bred erfaring med kompliserte saker og selvmordstematikk. På RVTS Øst jobber hun primært med selvmordsforebygging.
  • Ida Graff er psykologstudent ved profesjonsstudiet i psykologi. Hun vil snakke om sine erfaringer med temaene i kurset og hva hun tenker vil være viktig som helsepersonell i møte med mennesker i selvmordskrise og som selvskader.

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Program

3. september
08:30Kurset åpnes. Alle påmeldte vil få en zoom-link på e-post.
09:00–15:30Om selvmordskriser, forståelse. Om kjønnsparadokset, pårørende og etterlatte
Den utforskende samtalen
Hvilke betingelser ligger til grunn ved økt fare, fra tanke til handling
Forståelse og håndtering av selvskading og gjentakende selvmordsatferd -selvskadingens funksjon
– selvskadingens funksjon
– kjedeanalyse
Intervju med Ida som har erfaringskompetanse
Om ivaretakelse av deg som hjelper

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,