Digitalt grunnkurs æresrelatert vold

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digitalt grunnkurs æresrelatert vold

Kurset gir grunnleggende opplæring i temaer som er viktig for å kunne forstå æresrelatert vold, inkludert negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, og å kunne avdekke og håndtere saker på feltet.
Dette inkluderer:

  • Forståelse av æresrelatert vold som en form for vold i nære relasjoner
  • Sammenhengen mellom æresrelatert vold og utnyttelse/menneskehandel
  • Risikofaktorer
  • Konsekvenser av å utsettes for æresrelatert vold
  • Fra bekymring til hjelp for ungdom og voksne utsatt for æresrelatert vold

Målgruppe

Kurset passer for alle som møter unge og voksne som kan stå i fare for å utsettes for æresrelatert vold. Det kan være ansatte i skolen, helsetjenester for barn og voksne, barnevern, NAV, politi, psykisk helse og rus, utekontakter, fritidsklubber, frivillige organisasjoner m.m.  Kurset er et grunnkurs og krever ingen forkunnskaper

Program

29.08.2024
09:00 - 09:30Introduksjon
09:30 - 10:15Vold i nære relasjoner
10:15 - 10:45Oppsummering av modul 1
10:45 - 12:00Bakgrunnen for æresrelatert vold
12:00 - 12:30Lunsj
12:30 - 13:30Samtale med Hina Lie Qazi-Aarud og gruppeoppgave
13:30 - 14:45Hvem kan være særlig risikoutsatt for vold og utnyttelse?
14:45 - 15:00Oppsummering og avslutning
30.08.2024
09:00 - 09:10Introduksjon
09:10 - 11:00Kartlegging og plikter
11:00 - 11:30Samtale med Ingjerd fra Røde Kors
11:30 - 12:00Lunsj
12:00 - 13:10Praktisk arbeid i saker
13:10 - 13:40Oppsummering og gruppeoppgave
13:40 - 14:50Konsekvenser av æresrelatert vold
14:50 - 15:00Oppsummering og avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,