Bekymret for unges seksuelle atferd på nett? Hva vet vi og hva gjør vi?

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Bekymret for unges seksuelle atferd på nett? Hva vet vi og hva gjør vi?

Mange utrykker en bekymring knyttet til unges seksuelle atferd på nett. Bildedeling, porno, salg og kjøp av seksuelle tjenester, overgrep og krenkelser er noe av temaene som løftes opp. Men hva vet vi egentlig om unges seksuelle atferd på nett? Og hvordan kan vi komme i dialog med unge om temaet på en god måte? Og hvor kan unge som har opplevd krenkelser, eller har krenket andre, søke hjelp?

 

Sammen inviterer RVTS Øst og Sex og samfunn til en fagdag om tematikken der ulike forskere og fagpersoner bidrar med kunnskap og erfaringer.

Målgruppe

Ansatte som jobber i ulike tjenester som møter unge som barnevern, skoler, psykologer, helsesykepleiere, lavterskeltilbud helsestasjon for unge, frivillige organisasjoner, skole, oppsøkende tjenester/utekontakter, BUP, PPT, Statens Barnehus, Konfliktråd, kriminalomsorg, politi osv.

Programmet er under utarbeidelse og vil publiseres snart, men det vil holdes innlegg fra Medietilsynet, Oslo Krisesenter, Sex og samfunn, Redd Barna og Statens Barnehus. Willy Pedersen fra UiO/Oslo Met vil presentere forskning fra feltet, RVTS Øst vil fortelle om verktøy som kan brukes i dialog med unge og Pro Sentret, Redd Barna og NKVTS vil fortelle om prosjekter som berører tematikken og som de jobber med nå.

 

Hvis du har spørsmål om innholdet av kurset kan du ta kontakt med:

Tale Stoa v/ Sex og samfunn: [email protected]

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst: [email protected]

 

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Mathilde Sondov v/ RVTS Øst: [email protected]

 

Fagdagen er gratis. Begrenset antall plasser, bindende påmelding: man blir fakturert kr. 250 for dagpakke dersom man uteblir uten å gi beskjed i forkant.

Påmeldingsfrist: fredag 24. mars.

____________________________________________________________________________________________________________________________