Vi søker barn mellom 6–12 år som kan teste ZuperSmart!

ZuperSmart er en app som skal være til støtte for barn i ulike situasjoner i hverdagen. Vi søker nå barn mellom 6–12 år, og deres foreldre, som vil prøve appen i en pilotstudie.

Verktøyet utvikles i et samarbeid mellom Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus og RVTS Øst. I løsningen kombineres eksisterende teknologi, kompetanse og erfaring for å utvikle en digital løsning for mestring av ulike situasjoner blant barn. I ZuperSmart vil barna få tilgang til ulike virtuelle verdener som inneholder øvelser og korte animasjonsfilmer som eksemplifiserer hvordan stress kan oppleves for barn. Målet er at ZuperSmart-appen skal være leken, engasjerende, enkel og bruke og at den skal virke forebyggende for barn. Til pilotstudien trenger vi 30 deltakere som skal teste ut ZuperSmart i tre måneder, og du bør bo i nærheten av Oslo.

Er du interessert eller nysgjerrig?
Da kan du sende SMS eller ringe prosjekttelefonen på 901 35 561, eller sende e-post til prosjektadministrator [email protected].
Se også link under med mer informasjon om prosjektet!