Utvikler nytt verktøy for å snakke med unge voksne om seksualitet

De siste årene har RVTS Øst satset stort på kompetanseopprustning for tjenestene om barn og unge med skadelig og bekymringsfull seksualitet. I fjor ble det bl.a arrangert en stor nasjonal konferanse, med samling av fagmiljøet i Norge både på scenen og i salen. I år er noe av fokuset på utviklingen av samtaleverktøyet «Play it right», som skal støtte alle som jobber med ungdom og unge voksne til å snakke om temaer som kan være krevende rundt seksualitet og samtykke.

Forebygging
Verktøyet utvikles i nært samarbeid med Kriminalomsorgens Høgskole utdanningssenter KRUS, og skal testes grundig ut i regi av både kriminalomsorgen og SaLTo før det planlegges lansert i oktober. Det forteller primus motor i RVTS Øst, Christian Lunde-Hanssen:
– Det er veldig spennende å jobbe sammen fengselsbetjenter for å forebygge grenseoverskridende og skadelig seksuell atferd hos unge innsatte, og jeg vil berømme betjentene som har vært tøffe til å utfordre seg selv med å snakke om temaer som strekker seg fra personlige mål til hygiene, seksualitet, porno og internett.

Skal bli tryggere
Målet med verktøyet er at profesjonelle som jobber med unge i kriminalomsorg og samarbeidende sektorer skal bli tryggere på å snakke om sunn og skadelig seksualitet, og verktøyet skal nå testes ut av ansatte i Kriminalomsorgen og Oslo kommune.
– Gjennom å bygge ned skam og å være gode rollemodeller håper vi å hjelpe unge innsatte til å komme ut av fengslene med en sunn seksualitet. I utprøvingen vil vi også teste ut hvordan verktøyene fungerer i ungdomsgrupper i flere bydeler og i et generelt forebyggingsperspektiv. Vi er svært optimistiske ut fra de tilbakemeldingene vi har fått så langt, sier Lunde-Hanssen.

Bildene er fra opplæring for pilotenhetene, med 36 deltakere fra Romerike fengsel ungdomsenhet Øst, Bjørgvin fengsel ungdomseininga, Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, Søndre Vestfold fengsel avdeling Larvik og friomsorgen i Oslo. Foto: KRUS.