TANDEM, et banebrytende arbeid innen traumefeltet

TANDEM er et banebrytende arbeid innen traumefeltet som er utviklet i fellesskap av CACTUS-nettverket. Nå er en ny forskningsartikkel publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, og der går det tydelig frem at verktøyet virker etter intensjonen.

CACTUS er et fagnettverk for nasjonale og regionale kompetanse- og ressursmiljøer i Norge som driver forskning og kunnskapsutvikling på traumefeltet barn og unge.  Alle medlemmene er sentrale i sine miljøer når det gjelder kompetanse på barn og utviklingstraumer. Fra RVTS Øst deltar Mari Kjølseth Bræin og Ane Heiberg Simonsen. De forteller at TANDEM er et nettbasert spørreskjema som skal være en felles ressurs og driftsstøtte for virksomheter som driver kompetanseprogrammer rettet mot å utvikle traumeforståelse og -kompetanse i tjenesteapparatet.

– Traumebevisst, og traumesensitiv praksis er felt som har vokst raskt de siste 10 årene, men det er lite felles enighet om hva som er kjerneelementene i tilnærmingen, forteller Mari Kjølseth Bræin. Eksempelvis viste institusjonsgjennomgangen fra Bufdir i 2018 at de fleste ansatte ved norske barneverninstitusjoner oppgir at de jobber traumebevisst/traumesensitivt, men at mange strever med å formidle hva det faktisk innebærer i praksis.

Hjelper med å spisse undervisningen
Skjemaet representerer CACTUS-nettverkets vurdering av hva som er sentrale læringsmål i slike kompetanseprogrammer, og målet er at tjenestene får opplæring som er bedre tilpasset behovet og kompetansenivået i tjenesten.

– I Øst har vi brukt TANDEM i noen år, og vi opplever at det hjelper oss med å spisse undervisningen til kunnskap- og ferdighetsnivået hos deltakerne, og til å evaluere utbytte av opplæringen, forteller Mari Bræin.

Kollega Ane Heiberg Simonsen gir et konkret eksempel på god nytteeffekt:

– Vi jobber nå i et prosjekt som skal bidra til at en hel bydel blir traumeinformert i Oslo. Der ser vi at TANDEM hjelper oss å oversette hva det betyr å være traumeinformert. Ulike tjenester kan finne ut hva det betyr hos seg, og utvikle sin handlingskompetanse videre, sier Simonsen.

Stort potensial
I den første forskningsartikkelen om TANDEM som nå er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (nr.12-2021), går det tydelig frem at verktøyet virker etter intensjonen.

– Så vidt vi vet, finnes det ikke tilsvarende validerte verktøy andre steder i verden, så vi mener at TANDEM har stort potensial i implementerings- og forskningsvirksomhet på dette fagområdet, både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Mari Kjølseth Bræin.