Hvordan snakke med barn om følelser

Spør barn om hvordan de har det! Nedstengning og restriksjoner vedvarer, og det er viktigere enn noen gang at voksne setter av tid til å snakke om følelser med barna.

RVTS Øst har bidratt til å utvikle et undervisningsopplegg som tilbys av Røde Kors. Undervisningsopplegget handler om barn og følelser, og inkluderer flere filmer som belyser ulike følelser hos barn.
Målet med undervisningsopplegget er å normalisere følelser, lære barna å kjenne igjen ulike følelser og reaksjoner, og gi dem kunnskap om hva de kan gjøre når ting blir vanskelig.

Rådene er skrevet slik at de kan benyttes av alle voksne, enten du er forelder, lærer eller har en annen profesjon hvor du snakker med barn og unge.