Råd og ressurser i forbindelse med masseskytingen i Oslo

Masseskytingen i Oslo natt til 25. juni har rammet og påvirker mange. Her finner du aktuelle råd og ressurser:

Råd til helsetjenester og frivillige:
Råd til helsetjenester og frivillige, fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Råd til hvordan trygge barn og unge:
Barn kan føle seg utrygge, selv om de ikke er direkte berørt. Se 5 råd for hvordan trygge barn etter masseskytingen i Oslo (NKVTS).

Psykososialberedskap.no:
Her finner du konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten, ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet. Les blant annet om hvordan snakke med barn om terror – eller om krisereaksjoner og hvordan gi støtte.

Krisehjelp i Oslo kommune:
Oslo kommune iverksatt sin kriseberedskap, og tar vare på og har et tilbud til alle som har behov for hjelp og oppfølging etter hendelsen. Se oversikt.

Trenger du noen å snakke med?

Oversikt over hjelpetelefoner og chattetjenester (helsenorge.no)

Trenger din tjeneste eller organisasjon psykososial bistand i forbindelse med masseskytingen?
RVTS Øst har siden lørdag formiddag ytt bistand, rådgiving og konsultasjon i forbindelse med masseskytingen. Ta kontakt med oss ved behov for råd eller veiledning!