Nytt på nytt: Ny hjemmeside og tjenestestøtte

RVTS Øst lanserer nå nye hjemmesider. Samtidig presenteres tjenestestøtte.
– Vi ønsker et tettere samarbeid med ledelsen i tjenester, bydeler og kommuner – for å bygge opp helhetlige, gjerne langvarige kompetanseutviklingsprogrammer som er tilpasset tjenestenes behov.

Det sier senterleder Toril Araldsen. Hun forteller at tjenestestøtte er en videreutvikling av det RVTS allerede tilbyr: grunnleggende kunnskap, fordypende kompetanse eller en kombinasjon av disse – til fagfolk, organisasjoner og tjenester.

– Med tjenestestøtte ønsker vi å tydelig signalisere at vi i tillegg til det vi allerede gjør, ønsker å henvende oss til ledelsesleddene. Lederne har det overordnede ansvaret for sine tjenester og vi ønsker i større grad å støtte dem i utviklingen av egen organisasjon og samskape med tjenester, sier Araldsen. Hun forteller at innholdet på siden tjenestestøtte vil videreutvikles.

– I løpet av 2019 vil vi tilby en mengde moduler som tjenestene selv kan sette sammen ut fra deres behov for kompetanse. Noen tjenester vil ha behov for å gi grunnleggende kunnskap til alle ansatte, andre vil ha behov for fordypende kunnskap – eller en kombinasjon av dette. På siden gir vi noen eksempler på hva vi kan tilby.

Ny hjemmeside
Den nye hjemmesiden er for alle som arbeider med barn, unge og voksne i kommune og spesialisthelsetjenesten. Den har fått et mer moderne uttrykk og skal være lett å finne frem i, enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller PC.
– Vi ser at stadig flere nå besøker hjemmesiden med mobiltelefon, så her må vi henge med i utviklingen. Vi er også opptatt av at nettsiden skal speile hvem vi er og synliggjøre hva vi arbeider med. Vi søker aktivt å ta i bruk ny teknologi, og jeg er spesielt fornøyd med at den nye hjemmesiden nå gjenspeiler det. Vi har lagt vekt på nye bilder, også av medarbeiderne – som jo er den største ressursen vi har. De er etterspurt for sin kompetanse, og det kommer bedre frem på den nye siden. I tillegg har vi fått en bedre presentasjon av våre digitale ressurser, som også er svært etterspurt. Dette er en side som vil utvides etter hvert som nye produkter kommer til, sier Araldsen.