Nettressurs om veteraner fra internasjonale operasjoner

Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, kommunalt ansatte, veterankontakter og andre fagfolk kommer ofte i kontakt med veteraner i sitt arbeid. Oftere enn de selv kanskje tenker over.

RVTS Øst ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt denne gruppen, og tilgjengeliggjøre kunnskap om veteraner, helseutfordringer, veteraner og deres familie, ulike fagressurser, kurstilbud for fagpersoner og andre kompetansetilbud. RVTS Øst lanserer nå en ny nettressurs som gir kunnskap om veteraner fra internasjonale operasjoner (personell fra Forsvaret og Politiet).

Godt samarbeid
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er blant samarbeidspartnerne som har bidratt med å kvalitetssikre innholdet.
–  Jeg er svært glad for det gode samarbeidet vi har hatt med både veteranorganisasjoner og Forsvaret. Blant annet har vi fått benytte mange flotte bilder fra Forsvarets mediearkiv, og NVIO har tatt seg tid til å kvalitetssikre innholdet. Det setter vi pris på, sier Svein Arthur Kallevik i RVTS Øst, som nå håper nettressursen vil være til nytte for målgruppene.

E-læringsprogram i KS-læring

Den nye ressursen gir etterhvert tilgang til et helt nytt e-læringsprogram om veteraner. Dette vil bli tilgjengelig via KS-læring. Her kan du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet, og målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.
Programmet er samarbeidsprosjekt og er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

De fem RVTSene har en sentral rolle i å styrke kompetansen og samhandlingen ved behandling av psykiske traumer hos veteraner, og RVTSene leder regionale fagnettverk for innsatspersonell i landets helseregioner, som skal sørge for god kompetanseutvikling og kompetansedeling.

Har du spørsmål om RVTS Østs tilbud for militært innsatspersonell/veteraner?

Kontakt spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik og spesialrådgiver Tone Bovim.

Foto: Onar Digernes Aase/ Forsvaret.