Når mennesker er til salgs

En ung nordafrikansk mann oppsøker legevakta med skader som ser ut til å være forårsaket av gjentatt vold. En kvinne kommer til fødeklinikken for å føde, uten å ha blitt fulgt opp under svangerskapet.

Slik beskrives to eksempler på noe som «kan handle om menneskehandel» i en ny kunnskapsportal for alle som jobber i tjenester som kan komme i kontakt med ofre.
– Menneskehandel er mer utbredt enn mange tror, og vi trenger langt større oppmerksomhet og kunnskap, sier Mary Vold og Line Ruud Vollebæk, spesialrådgivere i RVTS Øst.

Helse- og sosialarbeidere treffer sårbare personer i vanskelige livssituasjoner, og er dermed i en god posisjon til å avdekke menneskehandel og henvise til aktuelle hjelpetiltak. Men hva skal man se etter? Hva skal man gjøre ved mistanke om menneskehandel?

Avdekke utnyttelse
Det er bakgrunnen for netressursen. Målet er å gi inngående fenomenforståelse og hjelp til hvordan helse- og sosialarbeidere kan avdekke utnyttelse, og hvordan hjelpe de som er utsatt for menneskehandel. RVTS Sør er en samarbeidspartner i utviklingen; Øst med hovedansvar for innhold, og Sør med hovedansvar for utvikling av portalløsning og design.
Primus motor for faglig innhold er Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver ved RVTS Øst. Hun har 20 års erfaring med oppsøkende sosialt arbeid i Oslo sentrum med blant annet sårbare migranter. Av utdanning er hun barnevernspedagog med en master i sosialt arbeid.
– Jeg har jobbet på gatene i Oslo i 20 år, og har møtt mange barn og voksne som på grunn av sin vanskelige livssituasjon har vært sårbare for utnyttelse. I noen tilfeller har utnyttelsen blitt avdekket, og vedkommende har ønsket hjelp, mens andre ikke har turt eller ønsket vår hjelp. Jeg er opptatt av at alle sårbare personer, inkludert migranter med midlertidig eller ulovlig opphold, blir møtt av helse- og sosialarbeidere med kunnskap om menneskehandel som fenomen, hvilke rettigheter mulige ofre har, og hvordan man kan avdekke og følge opp. Dette er et komplekst fagfelt med mange faglige, juridiske og etiske problemstillinger. Jeg har derfor selv savnet et sted der relevant kunnskap, regelverk og praksiserfaring er samlet og lett tilgjengelig.

Mange trenger kunnskap
På et fagseminar i september, ble det i tillegg til lansering av portalen, gitt en grunnleggende introduksjon til menneskehandelfeltet.
– Vi tenker at mange trenger kunnskap. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne gjenkjenne tegn på utnyttelse, og for å bidra til at ofrene får bistand og beskyttelse, sier Mary Vold, prosjektleder for RVTS Øst sitt arbeid med å spre kunnskap om menneskehandel. Hun har bred erfaring fra bl.a barnevernet og krisesenterarbeid.
– I arbeidet har Line lagt ned en uvurderlig innsats, og i tillegg har vi hatt med en referansegruppe bestående av fagfolk på feltet fra tjenester som er i direkte kontakt med ofre for menneskehandel. De har bidratt med gode råd og innspill underveis. Tidligere ofre for menneskehandel har også bidratt til å gjøre portalen enda mer relevant, forteller Mary Vold.

Undervisningsfilmer og Facebook-side
I tillegg til nettressursen er det utviklet tre undervisningsfilmer om menneskehandel. Disse viser eksempler på situasjoner man som helse- og sosialarbeider kan komme opp i, der man har mulighet til å fange opp tegn på menneskehandel.
– Etter visning i referansegruppa ser vi at filmene treffer godt og skaper engasjement og refleksjon. De vil bli nyttige verktøy i vår undervisning om temaet, sier Mary Vold.
Hun og Line legger vekt på at en kunnskapsportal som menneskertilsalgs.no aldri blir helt ferdig, fordi den alltid vil kunne videreutvikles, oppdateres og endres.
– Jeg har selv savnet en kunnskapsportal som gir meg «alle svar» – og det er faktisk vår ambisjon på sikt. Men i første omgang har vi lagt vekt på å få med grunnleggende kunnskap om menneskehandel som fenomen, og råd og tips om konkrete fremgangsmåter når det oppstår mistanke om at en konkret person er utsatt for menneskehandel. For å sørge for god dialog med aktuelle miljøer og fagpersoner er det også opprettet en egen Facebook-side med samme navn som nettressursen. Den skal sikre forbedring og utvikling samt gir muligheter for dialog.

Her finner du Facebook-siden:
https://www.facebook.com/menneskertilsalgs.no/