Hva skjer med Lars?

Nyhet: Avataren Lars hjelper deg å spørre om holdninger hos andre som gjør deg bekymret.

Hva gjør man når man er bekymret for en som har delt holdninger man blir urolig av? Kanskje har vedkommende forandret seg også i det siste, og å spørre, eller i det hele tatt tørre å spørre, om hva dette handler om, er noe mange opplever som vanskelig.

Hvor går grensene mellom vanlig utprøving av meninger og radikalisering?

Hvordan skal man snakke med noen man blir provosert eller skremt av?

Hvem kan påvirke vedkommende?

RVTS Øst har laget avataren Lars for å hjelpe deg å øve på samtalen om dette. Du øver når som helst, hvor som helst, og samtalesimulatoren er gratis.

Hvem er Lars?

Lars er 19 år, og går siste år på videregående. Flere har reagert på uttalelser han har kommet med i det siste og det virker som han kanskje er i en endringsprosess som ikke er så konstruktiv.

Hvordan er det å snakke med Lars?

Du kan se en kort smakebit av hvordan det kan være å snakke med han i dennne korte filmen.

Prøv å snakke med Lars 

Mennesker som søker seg mot ekstremisme eller er i en radikaliseringsprosess, trenger ofte oppfølging og hjelp fra ulike instanser med et mangfold av kompetanse. For å kunne skape endring er vi avhengig av å bygge en relasjon til den vi skal hjelpe.

Nettressursen utveier.no er for alle som søker kunnskap om hvordan forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS.