Få veiledning om krisearbeid og psykososial støtte 

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte. RVTS Øst har nå oppdatert, utvidet og gjort nettressursen psykososialberedskap.no mer interaktiv. Registrer deg som bruker og start en digital samtale med oss om det du lurer på. 

Psykososialberedskap.no inneholder kunnskapsbasert informasjon om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. Du finner artikler, filmer og ressurser som skal være til hjelp ved psykososial ivaretakelse, både av kriserammede og egne ansatte. Pandemi som tema er spesielt prioritert, gitt dagens situasjon.

Direkte kontakt
Som registrert bruker vil du få mulighet til direkte kontakt med RVTS Østs medarbeidere som har erfaring og ekspertise innen temaområdene. Vi ønsker å senke terskelen for veiledning ved hjelp av en digital dialogtjeneste for alle registrerte brukere. Du kan også motta månedlig nyhetsbrev dersom du ønsker det. Som leder får du tilgang til undervisningsmateriell som kan brukes på egen arbeidsplass.

Registrer deg her!

Blant eksterne bidragsytere er NKVTS, VIVAT, LEVE, Forsvarets sanitet, Oslo Universitetssykehus, samt ressurspersoner innen helsetjenesten og kommunale kriseteam.

Har du spørsmål om nettportalen?
Ta gjerne kontakt direkte med spesialrådgiverne Nils Petter Reinholdt og Svein Arthur Kallevik.

(Foto: Marit Hommedal og Ole Berg-Rusten / NTB scanpix)