Nasjonalt prosjekt om ekstrem selvskading

Ekstrem selvskading er en stor utfordring både for pasientene og behandlingsapparatet. RVTS Øst deltar i et samarbeidsprosjekt med nasjonal kartlegging av pasienter med alvorlig selvskading og omfattende døgnbehandling, på tvers av alle helseregioner. 

Prosjektet «Ekstrem selvskading» er et nasjonalt prosjekt hvor formålet i første omgang har vært å kartlegge forekomst av pasienter med omfattende og alvorlig selvskadingsproblematikk ved alle landets døgnposter i psykisk helsevern for voksne. Pasientgruppen er preget av meget alvorlig, og ofte livstruende, selvskadende atferd, hvor helseinstitusjoner innen somatikk og psykiatri møter store utfordringer, begrensninger og risiko for gjensidig misnøye.

Samarbeidsproblemer ble bekreftet
Resultater fra screeningundersøkelsen viser at det i hver helseregion finnes en liten andel pasienter med slik omfattende selvskading, og med hyppige og langvarige innleggelser. Samarbeidsproblemer innen helsetjenester og alvorlige medisinske følgetilstander ble i stor grad bekreftet. Prosjektgruppen har besluttet å gå videre med ytterligere kartlegging av pasientene, behandlingserfaringer, og samarbeidsforhold innen helsetjenestene. Målet er både å forebygge problematikken og sørge for bedring av behandlingstilbudet til denne utsatte gruppen av pasienter.

Mer informasjon på ekstremselvskading.no

Kontakt i RVTS Øst: Arabella Nuila
Prosjektet er støttet av Ekstrastiftelsen

Ingeborg Lunde arbeidet tidligere ved RVTS Øst, og da var hun medforfatter av en publikasjon i Nordic Journal of Psychiatry om ekstrem selvskading:
Extreme challenges (artikkel, UIO)

Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation (Nordic Journal of Psychiatry, publisert online 23.10.2018)