Barn i fosterhjem under kriser

– Som omsorgsgivere kan vi gjøre en rekke ting for å hjelpe barna våre med å tåle utfordringer i livet. Kunnskap om hvordan stress kan bygge motstandskraft, kan hjelpe oss på veien.

Les spesialrådgiver og psykologspesialist Mari Kjølseth Bræins artikkel om barn i fosterhjem under Covid-19. Trykk på lenken under «Ressurser» for å lese PDF.