Antiterapeutiske effekter ved selvmordsforebyggende tiltak

Selvmordsforebyggende tiltak er ikke noe som skjer i et vakuum. I en tid hvor selvmordsforebyggende tiltak er blitt satt markant på dagsorden kan en stå i fare for at de for ensidig blir vektlagt og at de derved ikke står i proporsjon til øvrige tiltak. Selvmordsforebyggende tiltak er en fasett i den totale behandlingen, om enn en viktig fasett, og må vurderes i lys av den totale behandlingsmessige kontekst. Økende bevissthet om
antiterapeutiske effekter av selvmordsforebyggende tiltak vil bidra til å bedre en slik vurdering.

Artikkel fra 2010 av psykologspesialist Kim Larsen,  Sykehuset Østfold/RVTS Øst.