Aamir og toleransevinduet

Flyktninger og migrasjonTraumer og traumatisk stress

Undervisningsfilmer illustrerer hvordan en kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan en kan bidra til stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

https://rvtsost.typeform.com/to/jPQczj

Programmet er i utgangspunktet utviklet for arbeid med asylsøkere og flyktninger, men det er like relevant for stabiliseringsarbeid med andre traumatiserte grupper.
Programmet er utviklet av RVTS Øst og tar ca. 60 minutter å gjennomføre.