Kirsten Jagmann

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber som prosjektleder for program rettet mot kommuner, med temaene folkehelse, vold, regulering, oppfølging i kommuner etter vold og overgrep, æresrelatert vold og migrasjon.

Utdanning:
Jeg er klinisk helsesøster og familieterapeut med master i folkehelsevitenskap (2009). Jeg har også lederutdanning (2004).

Erfaring:
Jeg har lang erfaring som prosjektleder med kommunale prosjekter. Bred erfaring fra psykososialt arbeid særlig med flyktninger. Lang erfaring med undervisning.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har skrevet et par artikler samt et kapittel i boken «Fra tanke til handling» (2007). Masteroppgaven i 2009 dreide seg om tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt.