Webinar om risikovurdering av ekstremistisk vold

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Webinar om risikovurdering av ekstremistisk vold

RVTS INVITERER TIL WEBINAR-REKKE 20. 21. 23. APRIL

Risikovurdering av ekstremistisk vold blir tematisert i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme og oppleves som en utfordring for praktikere regionalt og lokalt.
Det er de siste årene blitt utviklet flere ulike verktøy som har som hensikt å vurdere fare for radikalisering og ekstremistisk vold.  Hvordan de brukes og av hvem varierer mellom de europeiske landene. Enkelte land bruker risikovurdering fortløpende som del av en større utrednings- og tiltakspakke, andre i mindre grad og på en heller tilfeldig måte.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kartlegge risiko for vold/ekstremistisk vold?
  • Hva kan vi bruke en risikovurdering til?
  • Har vi behov for risikovurderingsverktøy for radikalisering og ekstremisme?
  • Når i et forløp eller prosess skal risikovurdering gjennomføres?
  • Hvem skal utføre risikovurderinger?
  • Hva kreves av kompetanse for å gjennomføre kartlegginger?
  • Hvilken populasjon skal vurderes?
  • Krav knyttet til struktur og personell ved bruk av standardiserte utredningsverktøy
  • Forebygging: hvordan predikere ekstremistisk vold hos personer som ikke har utført vold eller kriminelle handlinger tidligere?
  • Informasjonsinnhenting og deling?

 

Seminarrekken tar sikte på å besvare disse og andre spørsmål knyttet til tematikken.

Webinarene blir arrangert på Zoom og er et samarbeid mellom de fem regionale RVTSene. Hvert webinar vil bli innledet av en konferansier og det vil mulighet for spørsmål og diskusjon etter hver økt. Det anbefales å følge alle tre sesjonene, men dette er valgfritt.

 

Målgruppe

Personer og institusjoner som forebygger radikalisering og hjelper mennesker ut av ekstreme posisjoner. Kurset er tiltenkt de som har kurserfaring og arbeidserfaring med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Foredragsholdere:

Professor Stephen D Hart, Simon Fraser University og Kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, region vest

Rita Augestad Knudsen, Seniorforsker NUPI

Erik Aicher, Psykologspesialist, Rettspsykiatrisk poliklinikk

Kari-Anne Aasen Aasterud, kriminalomsorgsdirektoratet

Atte Oksanen, professor of social psychology and the leader of Emerging Technologies Lab at the Tampere University

Medvirkende:

Spesialrådgivere fra RVTS Sør, Vest, Midt, Nord og Øst

Program

20. april
10:00-10:05 Introduksjon av paneldeltagere og agenda
10:05-10:25Risikokartlegging av vold: teori og praksis
10:25-10:50Europeiske erfaringer ved bruk av risikovurderingsverktøy innen kriminalomsorgen, VERA 2+ og ERG 22+
10:50-11:05 Erfaringer fra norsk kriminalomsorg
11:05-11:15Pause og filmklipp
11:15-11:55Spørsmål til foredragsholdere, Paneldiskusjon
11:55-12:00Avslutning og oppsummering
21. april
14:00-14:10 Introduksjon av foredragsholder og agenda
14:10-15:15Foredrag
15:15-15:30Spørsmål og diskusjon
15:30-15:45Pause
15:45-16:45Foredrag
16:45-17:00 Spørsmål og diskusjon
23. april
10:00-10:10Introduksjon av paneldeltagere og agenda
10:10-10:40Vurdere risiko for soloterrorisme
10:40-11:00Casus
11:00-11:10Pause
11:10-11:40School shootings in Finland
11:40-12:00Spørsmål og diskusjon

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,