Veteraner og veteranfamilier – Kurs for helsepersonell og andre faggrupper

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til Veteraner og veteranfamilier – Kurs for helsepersonell og andre faggrupper

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Det kan være verdifullt for veteranene og deres familier at ansatte i kommunehelsetjeneste, NAV, skole, barnehage o.l har kjennskap til deres situasjon, og kunnskap om stressreaksjoner, psykiske helseutfordringer og relevante tiltak.

RVTS Øst har utviklet et kurs om veteraner og veteranfamilier i samarbeid med Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS, Forsvarets sanitet), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og norske veteranorganisasjoner.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer, i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Målgruppe

Helsepersonell og andre faggrupper som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familier

Program

09:00 - 09:45Veteran, belastninger ved utlandstjeneste og hjemkomst
09:45 - 10:00Pause
10:00 - 10.45En veterans erfaringer og utfordringer - hjemme og ute
10:45 - 11:00Pause
11:00 - 11:45Psykiske belastninger og psykisk sykdom
11:45 - 12.30Lunsj
12:30 - 13:15Oppfølging og behandling
13:15 - 13:30Pause
13:30 - 14:15Suicidalitet
14:15 - 14:30 Pause
14.30 - 15:30Veteranfamilie