Snakke sammen-kurslederkurs (del to)

12. november

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Snakke sammen-kurslederkurs (del to)

Trenger dine kollegaer et digitalt øvingsverktøy for å snakke med barn?

Alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg for å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige temaer. Snakke sammen er en digital opplæringsplattform som skal gjøre deg tryggere i slike samtaler, ved blant annet å gi muligheten til konkret øving gjennom simulerte samtaler med barn.

Målgruppe

Pedagogiske ledere, lærere i barnehage og skole, sosiallærere, skoleledere, helsesykepleiere eller andre yrkesgrupper som jobber i skole eller barnehage.

Hva er en kursleder?

Som kursleder vil du kunne holde opplæring i Snakke sammen på din arbeidsplass.

Du får:

  • Grunnleggende innføring i Snakke og alle delene av Snakke-portalen, snakkemedbarn.no.
  • God kjennskap til simuleringsverktøyet.
  • Innblikk i relevante temaer i samtaler med barn.
  • Pedagogiske virkemidler for å holde kurs og opplæring på din arbeidsplass.
  • Støtte til å implementere Snakke i egen organisasjon og kommune.
  • Tilgang til alle filmer etter endt kurs for fri bruk på egen arbeidsplass.
  • Tilgang til presentasjoner for fri bruk på egen arbeidsplass.

OBS: Vi anbefaler å være minimum to fra hvert arbeidssted slik at dere kan samarbeide om gjennomføring. Deltakelse bør være avklart med leder, og det bør også foreligge en plan for gjennomføring av kurs og bruk av Snakke på arbeidsstedet.

For best utbytte av kurset bør du ha gjort deg kjent med både nettportalen snakkemedbarn.no (med eksempler, filmer og artikler) og simuleringen SnakkeSIM i forkant.

Tidspunkt for kurset: 22. oktober kl. 09:00–12:00, og 12. november kl. 09:00–12:00.

Ønsker du mer info eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!