Sinnemestring Brøset-modellen 2021

Et spesialisert behandlingstilbud til voldsutøvende menn og kvinner.

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:gratis

Velkommen til Sinnemestring Brøset-modellen 2021

Brøset (SBM) og RVTS har etablert et undervisningsprogram for tjenestesteder som møter voldsutøvere innen: psykisk helse og rus/barnevernet i kommunene, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetjenesten. Det er en egen manual som er akkreditert for Kriminalomsorgen.

Undervisningen legges til regionale RVTS. SBM bygger på en kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Behandlingstilbudet må forankres i ledelsen, og inngå i langsiktige virksomhetsplaner. Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og det er ingen kursavgift. Undervisningen vil i hovedsak legges til de regioner som deltar. Dette kan bety utgifter til reise og overnatting da kursene gjerne omfatter landsdeler.

Det bør delta 2 behandlere (helst kvinne/mann) fra hver enhet som skal drive gruppebehandling. Det er også utarbeidet manual for individual behandling. Ledelsen ved ditt arbeidssted må legge til rette for at det iverksettes en behandlingsgruppe ved ditt tjenesteapparat i utdanningsperioden.

Gå inn på nettsiden; www.sinnemestring.no for nærmere informasjon om opplæringsprogrammet.

Sinnemestringsstilbudet er også lenket til: dinutvei.no, iverksatt av justisdepartementet.

SØKNAD OM PÅMELDING TIL[email protected] telefon: 72 82 35 58 mobil: 916 57 590

[email protected] telefon: 72 82 35 54 mobil: 938 58 060

Spørsmål om utdanningen skjer via din regionale RVTS:
Sør: Ragnhild Leite; [email protected]
Vest: Geir Johnny Olsen; [email protected]
Midt: Grete Ystgård; [email protected]
Øst: Mary Vold; [email protected]
Nord: Jens Salamonsen; [email protected]

Målgruppe

Ansatte som arbeider med voldsutøverer i nære relasjoner eller ungdom med aggresjonsproblemer i kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet, barneverntjenesten, Ansatte i familievernkontor, DPS, ruspoliklinikker, -institusjoner eller andre deler av spesialisthelsetjenesten samt ansatte i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).

Ledelsen ved tjenestestedet må etablere et sinnemestringstilbud i virksomheten, og at det i utdanningsperioden er mulig å praktisere tilbudet i egen virksomhet.

Følgende prioritering:

  • Tjenestesteder som ligger i regioner hvor det er manglende tilbud.
  • Tjenestesteder som har behov for å utdanne flere til å drifte grupper.
  • Tilbudet må være forankret i ledelsen og det må være konkrete planer om å gjennomføre gruppebehandling. (ev. individual tilbud)

Faglig innhold:

SBM bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling.  Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen.

I SBM henvises det også til annet kunnskaps- og metodegrunnlag hentet fra f.eks. moderne traumeforståelse, affektbevissthet, stressmestringsmetoder, mentalisering o.a.

Det er 6 samlinger i løpet av 12 mnd.