Nettbasert grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne 25. og 26. august 2021

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Nettbasert grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne 25. og 26. august 2021

Hos mange mennesker kan det å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser føre til psykologiske skader. Traumatisering fører til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. For å gi best mulig behandling må vi som hjelpere ha forståelse og kunnskap om hva traumer er, hvordan disse kan oppdages og hvordan de kan behandles.

Nettkurset går over to dager og gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og diagnostisering, samt behandling. Det vil bli undervist i psykoedukasjon, mestringsferdigheter, affektregulering, eksponering, restrukturerings- og integreringsarbeid.

Kursholdere:

Hilde Pentzen og Jessica Harnischfeger, spesialrådgivere og psykologspesialister.

Læringsmål for kurset:

Traumeforståelse

 • Vite hva som skjer i hjernen og kroppen under opplevd fare
 • Kjenne til sammenhengen mellom potensielt traumatiserende hendelser og psykiske traumer
 • Vite hva dissosiasjon er

Kartlegging og diagnostisering

 • Ha oversikt over traumerelaterte symptomer
 • Kjenne de ulike traumediagnosene
 • Kunne håndtere de vanligste differensialdiagnostiske problemstillingene

Traumebehandling

 • Kunne gi psykoedukasjon om traumerelaterte symptomer
 • Vite hvordan en kan arbeide for å bedre dagliglivsfungering
 • Kunne jobbe med triggere
 • Beherske teknikker for å regulere over- og underaktivering
 • Forstå hvordan minner lagres hos traumatiserte
 • Kunne jobbe med eksponering, kognitiv restrukturering og emosjoner

Målgruppe

Alle som behandler traumatiserte voksne.

Program

Dag 1
09:00 - 09:15Introduksjon: Målsetning med kurset og oversikt over dagene
09:15 - 12:00Forstå: Traumeforståelse
12:00 - 12:45Lunsj
12:45 - 13:30Oppdage: Kartlegging og diagnostisering
13:45 - 14:30Behandle: Generelt om traumebehandling
Dag 2
09:00 - 09:15Introduksjon
09:15 - 11:00Behandle: Psykoedukasjon, mestring av dagliglivet og regulering
11:15 - 12:00Behandle: Hukommelse, eksponering og kognitiv restruktuering
12:00 - 12:45Lunsj
12:45 - 13:45Behandle: Hukommelse, eksponering og kognitiv restrukturering fortsetter
13:45 - 14:30Avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,