Digitalt kurslederkurs i snakkemedbarn.no

21. januar

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Digitalt kurslederkurs i snakkemedbarn.no

Trenger dine kollegaer et digitalt øvingsverktøy for å snakke med barn?

Alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg for å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige temaer. Snakkemedbarn.no er en digital opplæringsplattform som skal gjøre deg tryggere i slike samtaler, ved blant annet å gi muligheten til konkret øving gjennom simulerte samtaler med barn.

Målgruppe

Pedagogiske ledere, lærere i barnehage og skole, sosiallærere, skoleledere, helsesykepleiere eller andre yrkesgrupper som jobber i skole eller barnehage.

Hva er en kursleder?

Som kursleder vil du kunne holde opplæring i snakkemedbarn.no på din arbeidsplass.

Du får:

  • Grunnleggende innføring i snakkemedbarn.no og alle delene av nettstedet.
  • God kjennskap til simuleringsverktøyet.
  • Innblikk i relevante temaer i samtaler med barn.
  • Pedagogiske virkemidler for å holde kurs og opplæring på din arbeidsplass.
  • Støtte til å implementere snakkemedbarn.no i egen organisasjon og kommune.
  • Tilgang til alle filmer etter endt kurs for fri bruk på egen arbeidsplass.
  • Tilgang til presentasjoner for fri bruk på egen arbeidsplass.

OBS: Vi anbefaler å være minimum to fra hvert arbeidssted slik at dere kan samarbeide om gjennomføring. Deltakelse bør være avklart med leder, og det bør også foreligge en plan for gjennomføring av kurs og bruk på arbeidsstedet.

For best utbytte av kurset bør du ha gjort deg kjent med både nettstedet snakkemedbarn.no (med eksempler, filmer og artikler) og simuleringsverktøyet i forkant.

Tidspunkt for kurset: 21. januar kl. 09:00–12:00, og 18. februar kl. 09:00–12:00 (digitalt).

Ønsker du mer info eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!