Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

Zoom
Påmeldingsavgift:300

Velkommen til Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

I kurset vil vi vektlegge ulike måter å møte og bistå personer som selvskader og har selvmordsproblematikk.

Forståelsen av fenomenene, hvordan jobbe med endring og samarbeide med voksne pårørende og barn som pårørende, står sentralt. Vi vil også snakke om hvordan du kan ivareta deg selv i dette krevende arbeidet.

Undervisningen vil bygge på det digitale veiledende materiellet for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading.

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester som møter unge voksne og voksne personer med selvskadings- og selvmordsproblematikk.

Kursholdere:

Ingeborg Lunde er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring fra BUP, barnevern og selvmordsforebygging ved RVTS Øst. Hun har jobbet spesielt mye med ungdom med selvskadings- og sucidalitetsproblematikk med metoden DBT (dialektisk atferdsterapi). Hun jobber i dag ved Front Ungdom, et akutteam for ungdom ved Oslo universitetssykehus.

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber som spesialrådgiver ved RVTS Øst med særlig ansvar for selvmordsforebygging. Hun har flere års klinisk erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra poliklinikker, gruppeenhet, akutteam og fra akuttpsykiatrisk avdeling.

Hannah Plau er psykologspesialist og har sin fordypning i klinisk arbeid med rus og avhengighet. De ti siste årene har hun jobbet med rusmisbrukere og deres pårørende på døgnpost og poliklinikk. Tidligere har hun jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk, og har bred erfaring med kompliserte saker og selvmordstematikk. På RVTS Øst jobber hun primært med selvmordsforebygging.

Program

24. mai
08:30Kurset åpnes. Alle påmeldte vil få en zoom-link på e-post.
09:00–15:30Forståelse og håndtering av selvmordsatferd.
Om den kartleggende samtalen
Tegn på forverring
Forståelse og håndtering av selvskading og vedvarende selvmordstaferd
Om ivaretakelse av deg som hjelper
Gjennom dagen vil vi ta gode pauser, det vil være 45 minutters lunsjpause, vi vil vise filmer og det vil være gruppeoppgaver i breakoutrooms (vi leder deg igjennom).

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,