Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

Zoom
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av selvskading og selvmordsatferd

I kurset vil vi vektlegge ulike måter å møte og bistå personer som selvskader og har selvmordsproblematikk.

Forståelsen av fenomenene, hvordan jobbe med endring, og samarbeide med voksne pårørende og barn som pårørende, står sentralt. Vi vil også snakke om hvordan du kan ivareta deg selv i dette krevende arbeidet.

Undervisningen vil bygge på det digitale veiledende materiellet for kommunene om forebygging av selvmord og selvskading.

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester som møter unge voksne og voksne personer med selvskadings og selvmordsproblematikk.

Kursholdere:

Ingeborg Lunde er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring fra BUP, barnevern og selvmordsforebygging ved RVTS Øst. Hun har jobbet spesielt mye med ungdom med selvskadings- og sucidalitetsproblematikk med metoden DBT (dialektisk atferdsterapi). Hun jobber i dag ved Front Ungdom, et akutteam for ungdom ved Oslo universitetssykehus.

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun jobber som spesialrådgiver ved RVTS Øst med særlig ansvar for selvmordsforebygging. Hun har flere års klinisk erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra poliklinikker, gruppeenhet, akutteam og fra akuttpsykiatrisk avdeling.

Hannah Plau er psykologspesialist og har sin fordypning i klinisk arbeide med rus og avhengighet. De ti siste årene har hun jobbet med rusmisbrukere og deres pårørende på døgnpost og poliklinikk. Tidligere har hun jobbet på voksenpsykiatrisk poliklinikk, og har bred erfaring med kompliserte saker og selvmordstematikk. På RVTS Øst jobber hun primært med selvmordsforebygging.

Program

9. februar 2021
08:30Kurset åpnes. Alle påmeldte vil få en zoom-link på e-post.
09:00Velkommen. Forståelse og håndtering av selvmordsatferd.
09:45Pause
10:00Fortsettelse selvmordsatferd. Om den kartleggende samtalen. Gruppeoppgave.
10:45Pause
11:00Forståelse og håndtering av selvskading og vedvarende selvmordsatferd.
11:45Lunsj
12:15Fortsettelse selvskading og vedvarende selvmordsatferd. Gruppeoppgave i break-out room.
13:00Pause
13:15Fortsettelse selvskading og vedvarende selvmordsatferd.
14:00Pause
14:15Film om ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd. Ivaretakelse av deg som hjelper. Gruppeoppgave.
14:55Avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,