Digital nettverkssamling for psykologer i kommunen. Traumer, kultur og migrasjon

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Digital nettverkssamling for psykologer i kommunen. Traumer, kultur og migrasjon

I samarbeid med RBUP , inviterer RVTS Øst til egne nettverkssamlinger for psykologer som jobber i kommunen. I disse samlingene vil oppmerksomheten rettes mot å utvikle kommunale tjenester slik at de blir best mulig tilpasset klientens erfaringer, med vekt på traumer, kultur og migrasjon. Vi ønsker å tilby samlinger der psykologene kan dele erfaringer fra arbeidet med hverandre og drøfte kliniske, faglige og samhandlingmessige problemstillinger. I tillegg ønsker vi at samlingene kort og godt skal være et møtested for fagfolk med liknende utfordringer og muligheter i arbeidet.

På grunn av korona-situasjonen vil nettverkssamlingen bli avholdt digitalt. Alle påmeldte vil få tilsendt link til samlingen på mail.

Målgruppe

Psykologer som jobber kommunalt.

Program

Torsdag 26. november
09:00 - 09:15Velkommen til samling v/ møteleder Karin Holt og Jessica Harnischfeger, Spesialrådgivere og psykologspesialister, RVTS Øst.
09:15 - 10:15Erfaringsdeling: Hvordan har vi tilpasset arbeidet for å gi likeverdige tjenester med koronabegrensninger? Gruppe- og plenumssamtaler.
10:15 - 10:45Å bli en annen v/ psykologspesialist Jessica Harnischfeger.
11:00 - 11:30Oppmerksomhetsbasert intervensjon for stressmestring v/Valeria Markova, psykolog/PhD, Senter for Migrasjonshelse Bergen.
11:30 - 11:45Plenumssamtale om presentasjonene over.
11:45 - 12:15Pause/lunsj
12:15 - 12:45Hvordan bruke digitalspillet Hjelpehånda i arbeid med arabisk og norsk ungdom? En praktisk gjennomgang v/ Solfrid Raknes, PhD og psykologspesialist.
12:45 - 13:15Gatenære psykologtjenester. Hvorfor er det relevant fra et inkluderingsperspektiv? v/ psykologer Josefin Jansson og Nina Haarklou, Velferdsetaten Oslo
13:15 - 13:30Plenumssamtale om presentasjonene over.
13:30 - 14:00Hva tar jeg med meg fra i dag? Gruppe- og plenumssamtaler.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,