Webinar: Behandlere som etterlatte ved selvmord

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Webinar: Behandlere som etterlatte ved selvmord

RVTS Øst har sett behovet for å belyse hvordan det kan oppleves å miste en pasient i selvmord.  I samarbeid med NSSF inviterer vi til webinar hvor vi spesielt løfter opp denne tematikken.

Å miste en pasient i selvmord er noe av det tyngste man kan oppleve i sin karriere som behandler. Opplevelsen kan virke traumatiserende, og mange strever med skam, skyldfølelse og tvil knyttet til sin egnethet som behandler. Videre kjenner mange på sorg over å ha mistet en pasient man har jobbet tett med, ofte over lang tid.

Gjennom dette webinaret ønsker vi å bidra til å tematisere nettopp denne siden ved det å være behandler, normalisere reaksjoner, samt belyse måter behandleren kan ivaretas etter selvmord i klinikken.

Målgruppe

Behandlere som jobber med selvmordsutsatte pasienter og behandlere som har opplevd at pasienter tar sitt eget liv. Seminaret er også relevant for ledere og tillitsvalgte.

Dagens forelesere:

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Kay Thomas Oxholm er psykologspesialist hos Raskere Tilbake ved Diakonhjemmet sykehus.

Annika Hagerman er psykologspesialist og jobber ved avdeling for akutt og intensiv psykiatri i Klinikk for psykisk helsevern voksne.

 

 

Program

Torsdag 4. mars 2021
13:00Velkommen v/ Hannah Plau, RVTS Øst
13:05Lars Mehlum: Behandlere som etterlatte ved pasientselvmord. Utfordringer og løsninger.
13:40Kay Thomas Oxholm: Reaksjoner etter selvmord.
14:00Annika Hagerman: Kollegastøtte etter selvmord
14:35Oppsummering og spørsmål

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,