CAMS, 1. og 2. februar og 19. og 20. april 2021

Zoom
Påmeldingsavgift:2000

Velkommen til CAMS, 1. og 2. februar og 19. og 20. april 2021

Møter du pasienter i selvmordsfare? Er du opptatt av hvordan du, sammen med pasienten, kan komme videre fra selvmordsrisikovurderingen til en god terapeutisk relasjon med en klinisk meningsfylt behandlingsplan? CAMS kan være en aktuell tilnærming for deg.

RVTS Øst inviterer til 4- dagers digitalt kurs i CAMS – Collaborative Assessment and Management of Suicidality: 1. og 2. februar samt 19. og 20. april 2021.

På grunn av Covid-19 og de nasjonale restriksjonene er vi dessverre nødt til å kjøre kursene digitalt.

Foreleser alle dager:
Christian Møller Pedersen,  Ledende psykolog/ specialpsykolog i psykiatri ved Ambulatorium for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital Risskov.

Hva er CAMS?

Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) er utviklet av David Jobes (2006) og retter seg spesifikt mot risikovurdering og håndtering av selvmordsproblematikk. Særegent for denne metodologien er vektleggingen av personen med selvmordsproblematikk som aktiv samarbeidspartner og spesialist på eget liv, at den eksplisitt vektlegger uttrykt empati med selvmordsønske samt et fokus på selvmordsrisiko som en egen overordnet utfordring uavhengig av psykisk lidelse. I all evaluering av selvmordsrisiko sitter pasient og behandler fysisk posisjonert side om side, i hensikt å skape et felles perspektiv og opplevelse av å stå sammen. Pasienten skal selv fylle ut vurderingen, evaluere egen risiko for selvmord og delta i utarbeidelse av videre behandlingsplan.

Sterk terapeutisk relasjon
Utvikling av en sterk terapeutisk relasjon står sentralt fra første møte mellom pasient og behandler. CAMS tar sitt utgangspunkt i at terapeutiske allianse og motivasjon for endringsarbeid er avgjørende for godt behandlingsresultat.

SSF
I CAMS benytter vi kartleggingsverktøyet Suicidal Status Form (SSF). Det er utviklet og formet gjennom praksis, forskning og utfra pragmatiske kliniske behov. SSF er utformet i visshet om at mange klinikere har motforestillinger mot å benytte kliniske måleverktøy for vurdering av suicidalfare. I utvikling av skjemaet er det forsøkt tatt høyde for at klinikere generelt synes måleverktøy både er invaderende i den terapeutiske prosessen og for tidkrevende, men at de liker intervjuliknende spørsmål og atferdsobservasjoner (Jobes, 2006).

Det er viktig å huske at formålet med risikovurderinger ikke er å predikere selvmord, men å utforme en hensiktsmessig behandlingstilnærming og redusere risikofaktorer.

Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) er ikke en egen terapitilnærming, men mer en metodologi for å jobbe med mennesker med høy selvmordsrisiko, kompatibel med andre terapiformer.

Kreditering:
Kurset godkjennes av Norsk Psykologforeningen som 26 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Alle kursdeltakere får kursbevis, men dette forutsetter at man deltar på alle kursdagene.

Målgruppe

Leger og psykologer innenfor psykisk helse.

Program

1. februar 2021
09:00 - 15:30CAMS-Filosofien: et overblikk
Definisjoner av selvmordsatferd: Begreper og begrepsbruk
Psykologisk teori for å forstå selvmordsproblematikken
Oversikt over behandlingens faser
Øvelser (løpende)
2. februar 2021
09:00 - 15:30Samarbeid med pårørende
Avslutningsfase
Øvelser (gjennomgående)
Veiledning/gjennomgang av case og diskusjon med fokus på læring
Avslutning og oppsummering

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,