Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og signalene kan være vanskelige å oppfatte

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og signalene kan være vanskelige å oppfatte. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp

Kurset går over to dager, 7. og 8. desember 2020, med forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Målgruppe

Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sin jobb møter selvmordsnære mennesker, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelperposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

Kurset gir verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres egne holdninger til selvmord. Vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare.

VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Mer info. om kurset og Vivat finnes på https://vivatselvmordsforebygging.net/

 

Program

Dag 1
08:30Registrering og Introduksjon av kurset Undervisningsfilm «Dødsårsak» Utforsking av holdninger knyttet til selvmordsatferd
12:15Lunsj
13:00Gjennomgang av kunnskap om selvmordsatferd og en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Som deltaker lærer du å: • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare • stille direkte spørsmål om selvmordstanker • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
16:00Slutt
Dag 2
08:30Fortsatt gjennomgang av modell for intervensjon ved selvmordsfare • Undervisningsfilm «Det begynner med deg» • Diskusjon om modell for intervensjon ved selvmordsfare • Praktisk trening på bruk av modellen
12:15Lunsj
13:00Praktisk trening fortsetter
15:15Å arbeide sammen • Hjelperrollen • Lokal nettverksbygging Evaluering og avslutning
16:00Slutt