Digital ressurs om veteraner 

RVTS Øst er i full gang med å utvikle en ny digital ressurs om veteraner fra internasjonale operasjoner.

De regionale RVTS-ene tilbyr allerede kompetansemoduler til kommuner i hele landet for å styrke kompetansen om veteraner på kommunalt nivå:

  • Veterankontakt
  • Beslutningstakere i kommunen
  • Fastlege
  • Helsepersonell
  • Ansatte i skole og barnehage

Kompetansemoduler for kommunene om veteranarbeid er laget i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste (FVT) og fagnettverkene som ledes av RVTS i Øst, Sør, Vest, Midt og Nord.

Ulike målgrupper
I tillegg arbeides det nå med en ytterligere styrking og synliggjøring av veteranarbeidet ved at RVTS Øst nå utvikler en digital ressurs som vil gi tilpasset innhold til ulike målgrupper; som kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Planen er å lansere den nye ressursen tidlig på nyåret 2021.

Nytt e-læringskurs i KS-læring
Et nyutviklet E-læringskurs vil også bli synliggjort på nettsiden. I 2019 tok Horten kommune et initiativ for å utvikle et tilbud som kunne være tilgjengelig for alle landets kommuner, og et samarbeid ble innledet mellom Horten kommune, RVTS Øst og Forsvarets veterantjeneste. Da KS Læring allerede er en plattform kommunene benytter, ble det vurdert som hensiktsmessig å benytte denne for å nå alle landets kommuner, og kurset, som nå testes ut før lansering på nyåret, vil bli et grunnleggende (og supplerende) kurs til de kursene RVTS-ene allerede tilbyr. Følg med på nyåret for mer informasjon.

Har du spørsmål om RVTS Østs tilbud for innsatspersonell/veteraner?

Kontakt spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik og spesialrådgiver Tone Bovim.